Informace o zrušení separačního místa v Koněvově ulici

Datum aktuality

Separační místo v Koněvově ulici je zrušeno a v současnosti připravujeme zřízení nového sběrného místa v blízkosti této lokality (Terronská ulice). Kontejner na textil byl z Koněvovy ulice přemístěn do ulice Zelená cesta (v blízkosti křižovatky s ulicí Komenského). Ostatní kontejnery na plasty, papír, sklo a nápojový karton budou přemístěny na nové stanoviště do konce července. Pokud potřebujete dát vytříděný odpad do některého z kontejnerů, můžete použít nejbližší místa v okolí. Nejblíže najdete sběrné místo v Žižkově ulici v blízkosti základní školy, v Žižkově ulici u domu s pečovatelskou službou a v ulici Zelená cesta u křižovatky s ulicí Zborovskou. Pro Vámi vytříděné odpady můžete využít kterékoliv sběrné místo v Turnově.

Aktuální seznam sběrných míst najdete na www.turnovtridi.cz. V seznamu najdete soupis druhů tříděných odpadů, které na jednotlivých místech jsou.

 

Děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl

odbor životního prostředí MěÚ Turnov