Nový systém sběru separovaných odpadů v Turnově byl zahájen

Datum aktuality

Se začátkem listopadu se rozjel nový systém sběru odpadů v Turnově. Pokud bydlíte v rodinném nebo bytovém domě, počítejte se stejnými termíny svozů jako dříve. Pouze se střídá odvoz směsného a tříděného odpadu. POZOR!!! Časy svozu se mohou lišit. Svoz je nově organizován s mírnými změnami, proto je možné, že k místu Vašeho bydliště svozové vozidlo zajíždí později než dříve. Popelnice připravte večer před dnem svozu a ponechte venku po celý den svozu.

S novým systémem přibyl také nový typ nádob na tříděný odpad. Na více sběrných místech nyní najdete nádoby na kovy a nápojové kartony. Přímo od domu vyvážíme papír, plasty a bioodpad. Prosím, tříděný odpad vždy umisťujte do odpovídající nádoby. Tzn. nápojové kartony do papíru nepatří! Přestože nádobu na papír máte u svého domu, nápojové kartony je třeba vytřídit odděleně na sběrném místě.

Děkujeme, že třídíte správně.

 

Kalendář svozu 2021

Kalendář svozu 2021