Proměna sběrných míst v Turnově

Datum aktuality

Zbrusu novou podobu získala dvě sběrná místa tříděných odpadů v ulicích Kosmonautů a v Hruborohozecké ulici.

První upravené sběrné místo se nachází v ulici Kosmonautů. Na místě byla vybudována dřevěná zástěna a kontejnery byly vyčištěny. Některé z nich byly přemístěny z travnaté plochy na nové místo, a to přímo na dohled - poblíž křižovatky v ulici Kosmonautů. Na novém vydlážděném místě najdete kontejnery na bioodpad, nápojový karton a textil.

Druhým sběrným místem, které prošlo úpravami, je prostor pro třídění v Hruborohozecké ulici. Také zde se nachází nová dřevěná zástěna. Za kontejnery byl dříve umístěn odpadkový koš, který má nové místo poblíž chodníku proti hasičské zbrojnici.

 

Aktuální seznam sběrných míst najdete na www.turnovtridi.cz. V seznamu naleznete soupis druhů tříděných odpadů, které na jednotlivých místech můžete zanechat.

 

Děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl.