Smlouva o výpůjčce plastových nádob na separaci odpadů.

Datum aktuality

Nové nádoby na tříděný odpad již čekají na své vypůjčitele. Pokud jste si nádoby objednali do 4. října 2021 a zvolili hromadný rozvoz zdarma, s termínem distribuce můžete počítat od 16. října 2021. Od tohoto data budou rozvozy probíhat o víkendech od 9:00 – 17:00 a v pracovních dnech do 15:00 do 19:00. Přesný termín, kdy bude nádoba přivezena k Vám domů, se dozvíte z emailové nebo SMS zprávy (budeme ji rozesílat přibližně týden předem). Rozpis termínů rozvozu zveřejníme na těchto webových stránkách i na stránkách města www.turnov.cz

Pokud jste si nádoby ještě neobjednali, máte o ně zájem, můžete volit ze dvou možností – osobní vyzvednutí v Technických službách nebo doprava na adresu individuální (objednání v TST za poplatek 250,- Kč).

Jak bude výpůjčka nádob smluvně ošetřena?

Při rozvozu nebo při vyzvednutí v Technických službách, bude nutné podepsat smlouvu o výpůjčce. Text smlouvy naleznete pod následujícím odkazem.

pdf Smlouva o výpůjčce plastových nádob na separaci odpadů

Smlouvu si, prosím, předem prostudujte, aby mohlo předávání nádob a podpis smlouvy probíhat co nejrychleji. V současnosti evidujeme přes 1 100 žádostí, proto bychom byli rádi, aby vše probíhalo plynule a v co nejkratším čase.

Podpisem smlouvy na sebe vypůjčitel přebírá závazek, že se o nádoby na tříděný odpad bude odpovědně starat. Nádoby mají být mimo svozové dny zabezpečeny proti krádeži. V termín svozu bude nutné nádoby připravit na místo, kde proběhne jejich výsyp. Pokud by v tomto časovém úseku došlo ke krádeži nádoby, musí vypůjčitel dokládat městu Turnov, že ke krádeži došlo. V takovém případě má vypůjčitel povinnost krádež nahlásit na Policii ČR a předložit protokol, který Policie ČR vystaví.

Děkujeme, že třídíte odpad a věříme, že se s novým systémem naučíme v krátké době dobře fungovat.