Staré pneumatiky a autobaterie můžete zdarma předat na sběrném dvoře Vesecko

Datum aktuality

Od poloviny září 2022 je na sběrném dvoře Vesecko zřízeno nové místo zpětného odběru použitých pneumatik a autobaterií.

Občané Turnova i okolních obcí mohou nově zdarma předat staré pneumatiky a autobaterie na sběrný dvůr Vesecko. Provozní doba sběrného dvora pro občany:

ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad–únor):

Po, Čt, Pá 9:00–16:00;   Út, St 12:00–16:00;   So 9:00–12:00

LETNÍ OBDOBÍ (březen–říjen):

Po, Čt, Pá 9:00–17:00;   Út, St 12:00–17:00;   So 8:00–12:00

Pneumatiky budou přijímány od koncových uživatelů, můžete je přivézt bez disku nebo s diskem. Může se jednat i o podnikatele, kteří potřebují předat pneumatiky užívané při samotném podnikání. Pneumatiky od firem, které jsou povinny zajistit zpětný odběr sami v rámci vlastního podnikání, nebudou přijaty (pneuservisy a ostatní prodejci pneumatik).

 

Místo zpětného odběru může v některých případech odmítnout převzetí pneumatik:

- v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,

- jestliže vzhledem k množství a typu odpadních pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že jde o odpadní pneumatiky od konečného uživatele,

- v případě, že množství přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru

 

Pokud využijete možnosti odevzdat baterie nebo pneumatiky na sběrném dvoře, vždy se řiďte pokyny obsluhy sběrného dvora.

 

odbor životního prostředí MěÚ Turnov a Turnovské odpadové služby, s. r. o.