Časté dotazy

 

Jak bude nový systém fungovat?

Každá domácnost, která projeví zájem (rodinné domy nebo menší bytové domy), dostane zdarma do zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad) o objemu 240 litrů. Nádoby budeme pravidelně svážet ve frekvenci 1 x za 28 dní (plasty a papír), bioodpad v létě každý týden. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový den.

Systém sběru tříděných odpadů na sběrných místech zůstane zachován a bude průběžně optimalizován. Na některých sběrných místech dojde k doplnění kontejnerů na nápojový karton a kovy. Dále dojde k úpravě frekvence svozu směsného odpadu z 1x týdně na 1x za 14 dní. V případě, že domácnosti správně třídí odpad, je tato frekvence svozu plně dostačující. U větších bytových domů, především na sídlištích, které mají kontejnery o objemu 1100 litrů, bude zachována týdenní frekvence svozu směsného komunálního odpadu.

Je nutné odebrat celou sadu nádob, tj. nádobu na papír, plast i bioodpad?

Ne, není nutné odebrat celou sadu. Je možné odebrat pouze jednu nebo dvě z nich. Například, pokud domácnost papír odevzdává do výkupny a bioodpad ze zahrady kompostuje na vlastním pozemku, vezme si jen nádobu na plast.

Jaká bude četnost svozu směsného komunálního odpadu těch domácností, které se do nového systému nezapojí?

Změna četnosti svozu směsného komunálního odpadu se týká všech lokalit města kromě sídlišť a velkých bytových domů. Vyvážení popelnic bude pro všechny stejné – 1 x za 14 dní (nyní je svážen 1x týdně).

Je možné si vzít k rodinnému domu více kusů nádob na jeden druh odpadu (např. 2x nádobu 240 l na plasty)?

Prozatím bude možné si zapůjčit jeden kus nádoby od každého typu. Pokud vám jedna nádoba nebude stačit, je možné využít stávajících sběrných míst tříděného odpadu. Individuální problémy např. menších bytových domů lze řešit na odboru životního prostředí MěÚ Turnov.

Proč jsou popelnice vybaveny RFID čipem?

Podmínkou dotace je, aby byly nádoby využívány a sváženy – takto budeme schopni sledovat a dokládat, že jsou nádoby skutečně používány k třídění odpadů.

Bude prováděna kontrola „čistoty“ tříděného odpadu?

Kontrolu budou provádět zaměstnanci Technických služeb Turnov s.r.o. při vývozu. Pokud pracovníci při vývozu zjistí, že se v nádobě nachází nevhodný odpad, popelnice nebude vyvezena.

Může mít více čísel popisných společné nádoby na tříděný odpad?

Ano. Tato situace může nastat například u některých rodinných domů v centru města nebo v řadové zástavbě bez dostatečného prostoru pro umístění nádob. Nádoby budou vydány na základě písemné smlouvy o výpůjčce na jedno číslo popisné. Následně se mohou sousedé dohodnout na společném využívání nádoby pro odkládání odpadů.

 

Bude město poskytovat zdarma také popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad?

Město nebude poskytovat žádné nádoby na směsný komunální odpad. Cílem nového systému je vytřídit co největší množství využitelných odpadů a vyprodukovat tak co nejméně směsného komunálního odpadu.

Budou se stávající kontejnery na tříděný odpad na sběrných místech ve městě po zavedení nového systému rušit?

Zatím ne. Stávající sběrná místa zůstanou zachována. Předpokládáme, že se někteří občané do tohoto systému nezapojí a budou dále třídit do kontejnerů na sběrných místech na území města. Současně tato místa budou sloužit pro ukládání přebytků tříděných odpadů při nedostatečné kapacitě zapůjčených nádob. Postupně budeme počty kontejnerů na těchto místech optimalizovat.

Budu moci zažádat o popelnici na bioodpad, pokud již jednu od Města Turnov mám zapůjčenou, ale má menší objem?

Pokud již máte zapůjčenou popelnici na bioodpad a máte zájem o větší, můžete zažádat o novou. Až budou popelnice k dispozici, budete původní popelnici na bioodpad vracet zpět do Technických služeb Turnov s.r.o.

Pokud jsou v rodinném domě hlášeny 4 osoby nebo více a na vytápění používáme tuhá paliva, jak mám řešit více směsného odpadu v zimním období

Pokud je rodinný dům vytápěn tuhými palivy (myšleno uhlím nebo briketami) a v zimním období by Vám popelnice 120 litrů se svozem jednou za 14 dnů nestačila., kontaktujte odbor životního prostředí na email odpady@turnov.cz nebo zavolejte na tel. 481 366 161.

V rodinném domě bydlí dospělá osoba, která ze zdravotních důvodů vyprodukuje velké množství hygienických pomůcek, jak mám řešit nedostatek místa v popelnici na směsný odpad?

Pokud je rodinném domě hlášena a bydlí dospělá osoba, která ze zdravotních důvodů používá velké množství hygienických pomůcek (inkontinenčních pomůcek pro dospělé), kontaktujte odbor životního prostředí buď e-mailem odpady@turnov.cz nebo na tel. 481 366 161.

Pokud mám zájem o popelnici na bioodpad a stačila by mi menší nádoba, mohu o ni požádat?

Pokud máte zájem o malou popelnici na bioodpad (objem 140 litrů), můžete o ni požádat. Můžete poslat e-mailovou zprávu na kontakt odpady@turnov.cz nebo zavolat na tel. 481 366 161. Zde se domluvíte na podrobnostech. Pokud již víte o někom ze sousedství, kdo bude malou popelnici na bioodpad vyměňovat za velkou a Vy byste si mohli jeho nádobu převzít, tuto informaci do zprávy napište.