Informace pro podnikatele

Každý podnikatel na území města Turnov je povinen si zajistit nakládání s odpady na vlastní náklady a v souladu se zákonem o odpadech. Není možné, aby podnikatelé odkládali odpad do odpadkových košů rozmístěných na ulicích nebo odnášeli tříděné odpady do nádob na třídění po městě.

Pokud potřebujete informace k nakládání s odpady z podnikání, můžete je získat na odboru životního prostředí u Ing. Sedlákové, viz. sekce Kontakty.