Další ocenění za třídění odpadů pro Turnov

Datum aktuality

Další ocenění za třídění odpadů pro Turnov

Turnov získal celorepublikové ocenění za třídění odpadů již v červnu – Křišťálovou popelnici 2022 za druhé místo mezi obcemi nad 5.000 obyvatel. Nově má také krajskou Zlatou popelnici 2022 za druhé místo mezi obcemi na 2.000 obyvatel.

 

V pátek 22. září místostarosta města Jan Lochman, v jehož gesci je i životní prostředí, převzal ocenění za aktivity města v oblasti nakládání s komunálním odpadem, především ve tříděném sběru.  Za rok 2022 totiž Turnov získal ocenění Zlatá popelnice za druhé místo v kategorii Obce nad 2.000 obyvatel.

 

Jan Lochman k ocenění dodává: „V Turnově je na péči o životní prostředí dlouhodobě kladen velký důraz. Třídění odpadů je její důležitou součástí a toto ocenění je pro nás důkazem, že naše snahy o podporu a navyšování podílu tříděného odpadu mají smysl. A to i přesto, že se rok od roku finanční náročnost provozu systému sběru odpadu zvyšuje. Velké díky patří všem, kteří se do třídění aktivně zapojují. Věřím, že tento dobře nastartovaný trend bude i nadále pokračovat.“

 

V Libereckém kraji probíhá soutěž „Zlatá popelnice“ každoročně, soutěží obce a města zapojené do systému EKO-KOM ve výtěžnosti tříděného odpadu. Soutěž
konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce. Hodnoceny jsou aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, to především v tříděném sběru využitelných složek. Posuzován je systém hospodaření s odpady pro občany. Porovnání obcí se provádí především na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci pravidelného
vykazování obcí.

 

Pro zajímavost, každý obyvatel ČR v roce 2022 vytřídil prostřednictvím systému obcí i výkupen v průměru 78 kilogramů papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Pravidelně třídí 75 % obyvatel. Více o třídění, systému door to door v Turnově a možnostech zápůjčky kontejnerů na tříděný odpad přímo k domu najdete na www.turnovtridi.cz. Děkujeme, že třídíte, má to smysl!

 

Zlatá popelnice