Sběrný dvůr a kompostárna

Sběrný dvůr a kompostárnu v Turnově spravují:

Technické služby Turnov, s.r.o.

Sběrný dvůr Vesecko – Turnov
Adresa:
Průmyslová zóna Vesecko
511 01 Turnov
tel. kontakt: +420 481 312 183

Provozní doba sběrného dvora pro občany
ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad – únor):
Po, Čt, Pá 9:00 – 16:00Út, St 12:00 – 16:00, So 9:00 – 12:00
LETNÍ OBDOBÍ (březen – říjen):
Po, Čt, Pá 9:00 – 17:00, Út, St 12:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00

Provozní doba sběrného dvora pro firmy
ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad – únor):
Po – Pá 9:00 – 16:00, So 9:00 – 12:00
LETNÍ OBDOBÍ (březen – říjen):
Po – Pá 9:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00

Všichni ti, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy jsou zpoplatněny dle platného ceníku, který je k vidění na stránkách sběrného dvora.

Dle obecně závazné vyhlášky Města Turnova je povinen každý občan Turnova, odkládající odpad na sběrném dvoře, prokázat svoji totožnost. Zdarma je možné, pro občany Turnova, na sběrném dvoře odložit:

 1. Objemný odpad – odpad z domácnosti, který vzhledem k velikosti není možné umístit do sběrných nádob (skříň, křeslo apod.). Do této kategorie ovšem nenáleží odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů – zbytky sádrokartonů, stavebních materiálů, cihel, oken, dveří apod.
 2. Kovový odpad – kovové konstrukce, radiátory, plech apod.
 3. Papír, plast, sklo, nápojové kartony
 4. Textil – vytříděný textil vhodný k dalšímu použití (bílý kontejner firmy Dimatex)
 5. Nebezpečné složky komunálního odpadu (zbytky barev, plechovky znečištěné barvami, ředidla, oleje apod). Do této kategorie nenáleží nebezpečné odpady vznikající při stavebních úpravách bytů a domů – lepenka, eternit apod.
 6. Použitá elektrozařízení (pouze kompletní!) – ledničky, pračky, myčky, sporáky, vysavače, TV, monitory, počítače, přehrávače CD a DVD, magnetofony, rádia, mobilní telefony, elektrické hračky apod.
 7. Použité světelné zdroje (pouze nepoškozené!) – zářivky, úsporné žárovky apod.
 8. Vysloužilé baterie
 9. Použité fritovací a kuchyňské oleje
 10. Pneumatiky

 

Za úhradu je možné na sběrném dvoře odložit:

 1. Stavební suť a další druhy stavebních odpadů (materiál z bytového jádra, sádrokarton, impregnované dřevo, eternit, lepenka apod.)
 2. Nekompletní použitá elektrozařízení
 3. Poškozené světelné zdroje
 4. Bioodpad

 

  Kompostárna Malý Rohozec

  Areál kompostárny se nachází za Pivovarem Malý Rohozec na bývalých pozemcích zemědělského družstva Všeň (příjezd od Turnova – před pivovarem se odbočí vlevo a za rybníčkem se odbočí vpravo).

  Tel. kontakt: +420 731 677 507

  Provozní doba kompostárny:
  duben-říjen:
  Po 9:00 – 17:00
  St 9:00 – 17:00
  Pá 9:00 – 17:00
  So 8:00 – 12:00
  listopad:
  Po 9.00 – 16:00
  St 9.00 – 16:00
  Pá 9:00 – 16:00
  So 8:00 – 12:00

  Aktuální informace o provozní době v roce 2023 naleznete zde.

  Nová kompostárna přijímá bioodpady jak od místních občanů a firem, tak i od okolních obcí a firem. V současné době již některé obce uzavřely smlouvy na využití kompostárny k odstranění biologicky rozložitelných odpadů vznikajících na jejich pozemcích a produkcí jejich občanů.

  Kompostárna využívá moderní technologie zpracování bioodpadů za přispění řízeného provzdušňování. Tím dojde k urychlení a zkvalitnění procesu kompostování.