Aktuální informace

Další ocenění za třídění odpadů pro Turnov

Nově má Turnov také krajskou Zlatou popelnici 2022 za druhé místo mezi obcemi na 2.000 obyvatel.

Do konce září budou zrušena dvě sběrná místa tříděného odpadu

Do konce září budou zrušena dvě sběrná místa tříděného odpadu - Trávnice a autobusové nádraží Na Lukách

Téměř 100 tun elektroodpadu jsme vytřídili v roce 2022

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. V Turnově se ho za rok 2022 vytřídilo téměř 100 tun.