Aktuální informace

Do konce září budou zrušena dvě sběrná místa tříděného odpadu

Do konce září budou zrušena dvě sběrná místa tříděného odpadu - Trávnice a autobusové nádraží Na Lukách

Téměř 100 tun elektroodpadu jsme vytřídili v roce 2022

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. V Turnově se ho za rok 2022 vytřídilo téměř 100 tun.

Přemístění kontejneru na bioodpad z Diamantové ulice

Kontejner na bioodpad byl dnes přemístěn ze sběrného místa v Diamantové ulici na sběrné místo v ul. Granátová (naproti autobusové zastávce)