Aktuální informace

Nový systém sběru separovaných odpadů v Turnově byl zahájen

Se začátkem listopadu se rozjel nový systém sběru odpadů v Turnově. Doplňujeme několik aktuálních informací ke svozovým dnům.

Kalendář svozu tříděných odpadů z popelnic v roce 2021

Svoz tříděných odpadů z nově zapůjčených popelnic v roce 2021 bude zahájen od 1. listopadu 2021.

Smlouva o výpůjčce plastových nádob na separaci odpadů.

Objednali jste si nádoby na tříděný odpad? Prostudujte si Smlouvu o výpůjčce. Urychlíte a zjednodušíte tak jejich předání při rozvozu nebo převzetí v TST.