Aktuální informace

Turnov byl uveden do Síně vítězů!

Výsledky 19. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice přinesly Turnovu hned dvě ocenění a navrch čestný titul Příkladné město v třídění odpadů.

Náhradní svoz bioodpadu je zatím odložen.

Lednový termín svozu bioodpadu byl zrušen z důvodu mrazivého počasí.

Svoz bioodpadu 10. a 11. ledna je zrušen!

Vzhledem k mrazivému počasí, které výrazně komplikuje výsyp bioodpadu, bude svoz v termínu 10. a 11. ledna zrušen.