Aktuální informace

Náhradní svoz bioodpadu je zatím odložen.

Lednový termín svozu bioodpadu byl zrušen z důvodu mrazivého počasí.

Svoz bioodpadu 10. a 11. ledna je zrušen!

Vzhledem k mrazivému počasí, které výrazně komplikuje výsyp bioodpadu, bude svoz v termínu 10. a 11. ledna zrušen.

Vaše sídliště není sběrný dvůr!

Sběrný dvůr Vesecko funguje pro obyvatele s trvalým bydlištěm ve městě zdarma pro odložení stanovených komodit.