Kalendář svozu tříděných odpadů z popelnic v roce 2021

Datum aktuality

Svoz tříděných odpadů z nově zapůjčených popelnic v roce 2021 bude zahájen od 1. listopadu 2021. Svoz tříděných odpadů (papír, plasty a bioodpad) z nově zapůjčených nádob bude zahájen v listopadu dle svozového kalendáře. Svoz bioodpadu bude probíhat z nově zapůjčených popelnic a také i z popelnic, které byly zapůjčeny v minulých letech.

Všechny nádoby na tříděný odpad budeme svážet z míst, kam občané připravují popelnice na směsný komunální odpad. Změna se bude týkat hlavně některých míst v okrajových částích města. Tam se do současnosti popelnice na bioodpad musely svážet na určená místa k hlavním silnicím (kde svoz probíhal velkým svozovým vozidlem). Od listopadu dávejte všechny popelnice na tříděný odpad na stejné místo, jako popelnici na směsný odpad.

Od 1. listopadu nastává změna ve svozu směsného komunálního odpadu z popelnic. Svoz bude probíhat jednou za 14 dnů, dle nového harmonogramu. V prvním listopadovém týdnu proběhne svoz komunálního odpadu, druhý listopadový týden proběhne svoz plastů, třetí listopadový týden se bude svážet opět směsný komunální odpad a čtvrtý týden se bude svážet papír. Pak se bude tento cyklus znovu opakovat.

Jako příklad uvedeme ulici Čsl. Dobrovolců. Zde je dle svozového kalendáře svoz papíru, plastu i směsného odpadu vždy ve středu. Svoz bioodpadu je dle kalendáře ve čtvrtečních termínech. Pro listopad jsou termíny svozu pro tuto ulici následující: 3. 11. 2021 Směsný odpad; 10. 11. 2021 Plasty; 11. 11. 2021 Bioodpad; 17. 11. 2021 Směsný odpad; 24. 11. 2021 Papír; 25. 11. 2021 Bioodpad.

Popelnice se připravují den předem večer, aby svoz mohl proběhnout. V některých lokalitách probíhá svoz v brzkých ranních hodinách, proto musí být popelnice vždy připraveny na svém místě večer před svozem.

Termíny svozů pro Vaši ulici je možné najít také na tomto webu, v záložce Kde a kdy svážíme odpad. Zde zadáte jméno Vaší ulice a potvrdíte tlačítkem odeslat. Následně se Vám zobrazí přesné termíny svozu jednotlivých druhů odpadů.

Pokud si nejste jisti, můžete napsat dotaz na odpady@turnov.cz nebo zavolat na tel. číslo 481 366 161.

pdf Kalendář svozu odpadu 2021