Přemístění kontejneru na bioodpad z Diamantové ulice

Datum aktuality

Kontejner na bioodpad byl dnes přemístěn ze sběrného místa v Diamantové ulici na sběrné místo v ul. Granátová (naproti autobusové zastávce)

Bioodpad můžete třídit do kontejnerů na bioodpad nebo do komunitních kompostérů. Nejbližší místa s kontejnery na bioodpad a s komunitními kompostéry najdete na mapě

Kontejnery na bioodpad – ulice Křišťálová, ul. Granátová naproti čp. 1917, ul. Granátová naproti autobusové zastávce, ul. Rubínová naproti čp. 1921

Komunitní kompostéry – ul. Rubínová naproti čp. 1921 (za stromem).

Výšinka-přemístění kontejneru na bioodpad