Přemístění sběrného místa z ulice Antonína Dvořáka

Datum aktuality

Od pátku 17. 3. 2023 je dočasně přemístěno sběrné místo tříděného odpadu z ulice Antonína Dvořáka na parkoviště u KC Střelnice. K přemístění došlo z důvodu zahájení rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka. Práce budou probíhat do poloviny října a po ukončení rekonstrukce se kontejnery vrátí zpět na upravené sběrné místo.

Aktuální seznam sběrných míst najdete na www.turnovtridi.cz. V seznamu najdete soupis druhů tříděných odpadů, které na jednotlivých místech jsou.

Děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl

                                                                        odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Umístění kontejnerů u KC Střelnice