Technické služby Turnov k výměně poškozených popelnic

Datum aktuality

Technické služby v poslední době registrují zvýšený počet požadavků na výměnu poškozených nádob na směsný komunální odpad.

Vlastníkům popelnic, kteří nemají nádobu zakoupenou v Turnovských odpadových službách, s. r. o., nebo Technických službách Turnov, s. r. o., opotřebenou nádobu běžně nevyměňujeme.

Někteří občané si pořizují nádoby, které jsou vyrobené z příliš křehkého plastu nebo z plastu, který není odolný vůči ultrafialovému záření. Takové plasty rychle degradují, následkem čehož dochází během standardně prováděných vývozů, zejména k poškození nosného rámu nádoby (přední polštář).

Výklopná zařízení popelářských vozů jsou pravidelně servisována, takže u nádob zakoupených v Turnovských odpadových službách k tomuto typu poškození po dobu pěti let běžně nedochází.

Za nádoby zakoupené v Turnovských odpadových službách proto ručíme po dobu pěti let. Při reklamaci požadujeme pokladní doklad, z něhož je patrné, kdy občan poškozenou nádobu zakoupil.

 

Děkujeme za pochopení

 

Turnovské odpadové služby, s. r. o.