Turnov byl uveden do Síně vítězů!

Datum aktuality

Výsledky 19. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice přinesly Turnovu hned dvě ocenění a navrch čestný titul Příkladné město v třídění odpadů.

Město Turnov se v minulém týdnu stalo držitelem hned dvou ocenění. Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. Devatenáctý ročník se konal pod záštitou člena rady Libereckého kraje Václava Židka z resortu životního prostředí a zemědělství.

Zlatá popelnice 2024

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je to 215 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již čtvrtým rokem ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Turnov si odnesl druhé místo v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel, první se umístila Jilemnice.

V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice se odehrálo také vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů ASEKOL, a. s. (soutěž ve sběru drobného elektra) a ELEKTROWIN, a. s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení).  Našemu městu patří prvenství v kategorii na 10 000 obyvatel v soutěži ve sběru drobného elektra kolektivního systému ASEKOL, a. s. Za obce do 10 tisíc obyvatel zvítězilo město Semily. Ocenění skokan roku získalo město Rovensko pod Troskami.

Soutěž má od loňského roku nové pravidlo, které se zajisté dotklo i letošních výherců. Obec, jež se v dané kategorii umístila v posledních dvou hodnocených ročnících (za rok 2022 a 2023) na 1. až 3. místě, je zařazena do Síně vítězů a obdrží čestný titul Příkladné město/obec v třídění odpadů. Tato obec pak nebude v následujících dvou ročnících zařazena do hodnocení soutěže. Kromě Turnova to jsou město Harrachov a obec Vítkovice.

V soutěži ve zpětném odběru elektrozařízení, kterou vyhlašuje kolektivní systém ELEKTROWIN, a. s., byly hodnoceny obce s nejvyšším meziročním procentuálním navýšením výtěžnosti zpětně odebraných odpadních elektrozařízení v kategoriích obec do 4 000 obyvatel a obec s více než 4 000 obyvateli. V obcích do 4 000 obyvatel bylo nejlepší město Jablonné v Podještědí, v obcích nad 4 000 obyvatel zvítězilo město Frýdlant.

Všichni finalisté obdrželi originální skleněné plastiky, které vzešly z návrhu Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově.

Ocenění za třídění odpadů v Turnově patří především vám všem, kdo v našem městě správně třídíte. Děkujeme, odpovědné zacházení s odpady má smysl, a to rozhodně nejenom v této tradiční soutěži.