Vaše sídliště není sběrný dvůr!

Datum aktuality

Sběrný dvůr Vesecko funguje pro obyvatele s trvalým bydlištěm ve městě zdarma pro odložení stanovených komodit. Stále se ovšem stává, že je rozměrný odpad nesprávně odkládán na sběrných místech ve městě. Prosíme, neznečišťujte vaše okolí černou skládkou!

Černé skládky

Provozní doba Sběrného dvora Vesecko je pro občany v zimním období (listopad—únor) v pondělí a ve čtvrtek 9:00—16:00, úterý a středa 12:00—16:00, v sobotu 9:00—12:00 hodin. V letním období (březen—říjen) v pondělí a ve čtvrtek 9:00—17:00, v úterý a ve středu 12:00—17:00, v sobotu 8:00—12:00 hodin.

Občané Turnova (je nutné prokázat totožnost) mohou zdarma odložit například objemný odpad z domácností (skříně apod.), kovový odpad, papír, plast, sklo, nápojové kartony, kompletní použité elektrozařízení – kompletní výčet komodit najdete na stránkách Turnovských odpadových služeb. (odkaz) Další komodity je možné odložit za úhradu, jedná se například o stavební suť a stavební odpady, pneumatiky apod.

U sběrných míst ve městě se často objevuje odložený nadměrný odpad – použitý nábytek, monitory, kočárky, textil apod. Důrazně upozorňujeme, že sběrná místa na sídlištích ani jinde k tomu nejsou určena! Prosíme, neznečišťujte okolí vašeho bydliště černou skládkou! Využijte sběrný dvůr.

Černé skládky